ایده‌ای در مورد این پروژه دارید؟
آن ‌را می‌توانید بهتر کنید؟
دست به کار شوید و شاخه مربوط به خودتان را بسازید تا دیگران ببینند و لذت ببرند.
ساخت شاخه جدید

در این بخش تمام نکاتی که برای این آموزش نیاز دارید خواهید دید.
مشاهده نکات

ساخت ماشین حساب - بخش پایانی

بخش دوم- در بخش پایانی، با استفاده از کدهای css، ظاهر ماشین‌حساب را زیباتر و قشنگ‌تر می‌کنیم.

مدت زمان ویدیو

۰۰:۱۳:۰۴

دیدن آموزش

در حال انجام عملیات

-1