ایده‌ای در مورد این پروژه دارید؟
آن ‌را می‌توانید بهتر کنید؟
دست به کار شوید و شاخه مربوط به خودتان را بسازید تا دیگران ببینند و لذت ببرند.
ساخت شاخه جدید

در این بخش تمام نکاتی که برای این آموزش نیاز دارید خواهید دید.
مشاهده نکات

طراحی بخش شمارنده زمان طرح تخفیف

شمارنده طرح تخفیفی

مدت زمان ویدیو

۰۰:۳۵:۴۲

دیدن آموزش

در حال انجام عملیات

-1