ایده‌ای در مورد این پروژه دارید؟
آن ‌را می‌توانید بهتر کنید؟
دست به کار شوید و شاخه مربوط به خودتان را بسازید تا دیگران ببینند و لذت ببرند.
ساخت شاخه جدید

در این بخش تمام نکاتی که برای این آموزش نیاز دارید خواهید دید.
مشاهده نکات

بخش پایانی - ترکیب تم تاریک و روشن و جمع‌بندی نهایی

ساعت آنالوگ

مدت زمان ویدیو

۰۰:۱۰:۱۶

دیدن آموزش

در حال انجام عملیات

-1