ایده‌ای در مورد این پروژه دارید؟
آن ‌را می‌توانید بهتر کنید؟
دست به کار شوید و شاخه مربوط به خودتان را بسازید تا دیگران ببینند و لذت ببرند.
ساخت شاخه جدید

در این بخش تمام نکاتی که برای این آموزش نیاز دارید خواهید دید.
مشاهده نکات

Form - بخش دوم

در این قسمت به بررسی بیشتر input ها، لیست‌های آبشاری، checkbox، radio و range در بوت استرپ خواهیم پرداخت

مدت زمان ویدیو

۰۰:۱۶:۳۹

دیدن آموزش

در حال انجام عملیات

-1