ایده‌ای در مورد این پروژه دارید؟
آن ‌را می‌توانید بهتر کنید؟
دست به کار شوید و شاخه مربوط به خودتان را بسازید تا دیگران ببینند و لذت ببرند.
ساخت شاخه جدید

در این بخش تمام نکاتی که برای این آموزش نیاز دارید خواهید دید.
مشاهده نکات

Columns - بخش اول

در این قسمت درباره Grid System و Column ها و کلاس های مربوطه در بوت استرپ توضیح خواهیم داد

مدت زمان ویدیو

۰۰:۲۱:۱۲

دیدن آموزش

در حال انجام عملیات

-1