ایده‌ای در مورد این پروژه دارید؟
آن ‌را می‌توانید بهتر کنید؟
دست به کار شوید و شاخه مربوط به خودتان را بسازید تا دیگران ببینند و لذت ببرند.
ساخت شاخه جدید

در این بخش تمام نکاتی که برای این آموزش نیاز دارید خواهید دید.
مشاهده نکات

Collapse

در این قسمت کامپوننت Collapse را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد

مدت زمان ویدیو

۰۰:۱۶:۴۸

دیدن آموزش

در حال انجام عملیات

-1