ایده‌ای در مورد این پروژه دارید؟
آن ‌را می‌توانید بهتر کنید؟
دست به کار شوید و شاخه مربوط به خودتان را بسازید تا دیگران ببینند و لذت ببرند.
ساخت شاخه جدید

در این بخش تمام نکاتی که برای این آموزش نیاز دارید خواهید دید.
مشاهده نکات

Button group

در ادامه قسمت قبل به توضیح یک مبحث در خصوص buttonها و توضیح button group خواهیم پرداخت

مدت زمان ویدیو

۰۰:۲۱:۳۲

دیدن آموزش

در حال انجام عملیات

-1