ایده‌ای در مورد این پروژه دارید؟
آن ‌را می‌توانید بهتر کنید؟
دست به کار شوید و شاخه مربوط به خودتان را بسازید تا دیگران ببینند و لذت ببرند.
ساخت شاخه جدید

در این بخش تمام نکاتی که برای این آموزش نیاز دارید خواهید دید.
مشاهده نکات

Breakpoints

در اولین قسمت از فصل سوم، به بررسی breakpoints ها و علت استفاده از آن ها می‌پردازیم

مدت زمان ویدیو

۰۰:۳۰:۱۷

دیدن آموزش

در حال انجام عملیات

-1