ایده‌ای در مورد این پروژه دارید؟
آن ‌را می‌توانید بهتر کنید؟
دست به کار شوید و شاخه مربوط به خودتان را بسازید تا دیگران ببینند و لذت ببرند.
ساخت شاخه جدید

در این بخش تمام نکاتی که برای این آموزش نیاز دارید خواهید دید.
مشاهده نکات

Alerts

در این قسمت به بررسی Alertها در بوت‌استرپ خواهیم پرداخت

مدت زمان ویدیو

۰۰:۱۵:۵۳

دیدن آموزش

در حال انجام عملیات

-1